Marieke Adrichem – Landschapsarchitectuur

Ik vind het belangrijk om plannen te ontwikkelen die passen bij de, vaak historisch gegroeide, identiteit van de plek en de mensen die daar wonen, werken of recreëren. Het thuisgevoel van mensen wordt hiermee serieus genomen. Iedereen heeft zijn eigen herinneringen en geeft een eigen betekenis aan een plek. Het gebied waar je bent opgegroeid of nu leeft, heeft iets met je eigen identiteit gedaan.

Ik neem het thuisgevoel van mensen serieus

Een leefomgeving waarin je je thuisvoelt vind ik belangrijk, een groene omgeving speelt hierin een belangrijke rol. Bewust omgaan met groen kan zorgen voor een gezonde omgeving. Groen geeft rust, is fijn om in te wandelen, fietsen, spelen of gewoon van te genieten. Zo ben ik meer dan 12 jaar betrokken geweest bij de inrichting van de openbare ruimte In de Vinexwijk Broekpolder (gemeenten Beverwijk en Heemskerk). Het aantal m2 groen dat de Raad van het Landelijk gebied indertijd had vastgesteld is in de wijk van 3500 woningen ruim gehaald.

Wat zijn de kernkwaliteiten van een landschap? Door te kijken, te analyseren, de gegroeide historie boven tafel te krijgen én de betekenis van het gebied voor de mensen te achterhalen kun je de identiteit van een gebied als uitgangspunt nemen voor nieuwe ontwikkelingen. Een landschap is immers altijd in verandering. De Polderlinten in Haarlemmermeer zijn hier een goed voorbeeld van.

Ook voor een werkomgeving geldt dat een groene werkomgeving heel prettig kan zijn. Op het bedrijventerrein de Boekelermeer-Zuid in Alkmaar zijn in het groen lunchwandelingen gerealiseerd. Even relaxen in een groene omgeving is goed voor je. In dit voormalige poldergebied kwam de Rugstreeppad voor. Ik zoek altijd naar win-win situaties: naast Rugstreeppadbiotoop ook groen om door mensen van te genieten. Nu zijn de gebouwen mooi ingepast en er wordt gewandeld en gefietst.

Een groengebied is naar mijn idee altijd meer dan alleen groen. Hoe kom je er? Wat kun je er zoal doen? Zijn er goede zichtlijnen om de veiligheid te waarborgen? Wat wil de omgeving met de plek? Ik ben altijd bezig om een plan te maken, samen met zoveel mogelijk betrokkenen, om het groengebied zo goed mogelijk in te richten. Ik ga altijd uit van de kwaliteiten van de plek en hoe het gebied in de omgeving wordt ingepast.

Het meenemen van de historie van de plek en de betekenis die mensen eraan geven vind ik belangrijk