Ecozone Rugstreeppad Boekelermeer-zuid in Alkmaar

Een groene werkomgeving kan heel prettig zijn en een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de mensen die er werken. Op het bedrijventerrein de Boekelermeer-Zuid in Alkmaar zijn in het groen lunchwandelingen gerealiseerd. Even relaxen in een groene omgeving is goed voor je. In dit voormalig poldergebied kwam de Rugstreeppad voor, in het kader van de Flora-en Faunawet was er de verplichting om een natuurzone met biotoop voor de Rugstreeppad te ontwikkelen. Ik heb het groenplan voor de natuur-en groenzones op het bedrijventerrein opgesteld in opdracht van de gemeente Alkmaar (en deels voor Delta Vastgoed). In dit plan heb gezocht naar het zo optimaal mogelijk benutten van het groen, niet alleen voor de Rugstreeppad, maar ook om door mensen van te genieten. Nu zijn de gebouwen mooi ingepast en er wordt gewandeld en gefietst. Het “kwaad” (de Rugstreeppad), heeft uiteindelijk  geleid tot waardevolle ecologische gebieden en wordt nu positief omarmd. Het bedrijventerrein is in 2015 vanwege haar duurzaamheid en het groen benoemd tot beste bedrijfsterrein van Nederland.

De Rugstreeppad eerst een probleem, nu een een kwaliteit van het gebied

De ecozone vormt de kern van de lunchwandelroutes over het bedrijventerrein