Oudste fabriek langs het Noordzeekanaal

Crown van Gelder BV is het oudste nog aanwezige fabrieksterrein langs het Noordzeekanaal. Voorheen was hier de blokkenfabriek, die de blokken voor de bouw van de pieren maakte, hier gevestigd. De ligging aan het kanaal is ook nu nog een kernkwaliteit van deze plek. Crown van Gelder heeft aan mij de opdracht verstrekt om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden:

  • om het terrein beter zichtbaar te krijgen
  • hoe de historie zichtbaar kan worden gemaakt
  • een veiligere logistiek te krijgen, er rijdt veel zwaar verkeer over het terrein
  • om de buitenruimte een rol te laten spelen in de vitaliteit van de werknemers
  • het terrein een betere uitstraling te geven, de ruimte is grotendeels gedateerd

Samen met werknemers van Crown van Gelder heb ik enkele ateliersessies gedaan, hier kwam veel waardevolle informatie uit naar voren.

Op basis van de kernkwaliteiten van het gebied en de uitkomsten van de ateliersessies is de Verkenning opgesteld, een goede basis om gefaseerd tot uitvoering te komen.

De ontwikkelingsmogelijkheden in beeld gebracht

Vitaliteit & Logistiek & Representativiteit & Historie