Darchors in de wind

Kijk bewust!

Ik ben gefascineerd door gebieden die een eigen identiteit hebben. De natuurlijke ontstaanswijze van een gebied en de ingebruikname ervan door mensen heeft voor elke plek voor een andere ontwikkeling gezorgd en heeft daarmee een ander karakter gekregen. Mensen herkennen een identiteit en raken ermee vertrouwd. Het zorgt voor een THUISgevoel, de aarding, een verankering van jouw plek in de wereld. Mijn verontrusting is dat door de verdergaande globalisering steeds meer plekken op elkaar gaan lijken, de eigen identiteit van een gebied wordt steeds minder. Dit heeft gevolgen voor ieders eigen identificatie met het gebied waarin je bent opgegroeid. Ik wil graag dat mensen zich meer bewust zijn van de mooie, bijzondere plekken die onze aarde heeft.

Eindexamenwerk Kunstacademie Haarlem – Leiden 2015
Darchors in de wind – een verbeelding van objecten in het landschap

Inspiratie van gebedsvlaggen in Bhutan

Darchors in de wind
Zomaar waaiend 
opeens zichtbaar 
Naar kijkend 
prachtig 
Horend bij het gebied 
wit en wapperend 
wapperend in de wind 
statig staand 
luchtig, lawaaiig 
wapperend 
Waarom? 
wit en wapperend 
met de wind mee 
uit nagedachtenis 
van wie?

Fotoserie in samenwerking met Marjolein Blaauwbroek

Wat zie ik daar in het landschap?