Polderlinten Haarlemmermeer

Als beleidsmedewerker / landschapsarchitect bij gemeente Haarlemmermeer is onder mijn leiding de Visie Polderlinten opgesteld. De polderlinten zijn de lange lijnen in de de droogmakerij en de dijken in de noordelijke veenweidegebieden. Profielen die bestaan uit de weg, begeleidende bomenrijen, waterlopen, erven en vele doorzichten naar het achterliggende land, zeer karakteristiek en historisch waardevol. De voortgaande ontwikkelingen in Haarlemmermeer als onderdeel van de MRA vormen een bedreiging voor de linten. De Visie Polderlinten, opgesteld door Feddes Oltshof architecten, geven aan dat we de polderlinten gaan opdikken, doorontwikkelen op het gebied van verrijken van de biodiversiteit, waterhuishouding, recreatief netwerk en een aantrekkelijk woon- en werklandschap.

Visie polderlinten | Gemeente Haarlemmermeer (haarlemmermeergemeente.nl)

Polderlinten in Haarlemmermeer

De polderlinten zijn de identiteitsdragers van Haarlemmermeer