Wijkpark De Vlaskamp – Broekpolder – gemeente Heemskerk

Ik ben altijd op zoek naar de rode draad, of eigenlijk de verschillende doorlopende lijnen die het gebied hebben gevormd. Deze lijnen trek ik graag door de toekomst in. Het 5 hectare grote wijkpark de Vlaskamp (Broekpolder – gemeente Heemskerk), is hier een mooi voorbeeld van. De verhalen van hoe mensen hier vroeger leefden zijn namelijk gebruikt als inspiratie voor het ontwerp, de lijnen van het verleden zijn doorgetrokken. Nu is het een park waar de Broekpolderbewoners veel gebruik van maken, er wordt gewandeld, gespeeld, geskated, er zijn schoolsportdagen en het Zomerfeest en de huttenbouwweek worden hier georganiseerd. Het is nu een park met veel groene ruimte en een fijne sfeer. Het wijkpark, dat zich bevindt op een archeologisch terrein is door de Provincie Noord Holland opgenomen als voorbeeldproject in het Handboek Ontwikkelen met Ruimtelijke Kwaliteit.

Wijkpark op archeologisch terrein

Nu een ruim groen park voor allerlei activiteiten