Landschapsadvies voor woonomgevingsvergunning

Loopt u bij het aanvragen van een omgevingsvergunning tegen de volgende vraag aan: ”de ontwikkeling moet aansluiten op de landschappelijke kwaliteiten van het gebied?” In dat geval wordt er door de gemeente of provincie extra goed gekeken of de aanvraag wel passend is voor het gebied. Om de vergunningaanvraag te vergemakkelijken kan ik samen met u het voorgenomen plan doornemen en bekijken hoe dit zo goed mogelijk landschappelijk kan worden ingepast.

Ik bekijk de beleidsprincipes, de opgave en het gebied, bepaal de landschappelijke kernkwaliteiten en geef een praktisch landschappelijk inpassingsadvies. Ik ga altijd uit van een zo optimaal mogelijke inpassing die bij het gebied hoort, daarom is het in beeld brengen van de kernkwaliteiten essentieel. Het historisch gegroeide landschap en wat dat nu voor de mensen betekent, is voor mij een belangrijk uitgangspunt.  Zo staat u met het aanvragen van de omgevingsvergunning een stuk sterker!

Bent u bezig met bijvoorbeeld het vergroten van een schuur, het uitbreiden van een huisjespark, het maken van een boomgaard, het omzetten van een tuinderij naar enkele woningen, het realiseren van een sauna bij een bestaand hotel? Of bent u met een andere ontwikkeling bezig? Neem gerust contact met mij op om te bespreken in hoeverre ik voor u van betekenis kan zijn.

Een andere bestemming voor een gebied?

Een verouderd bedrijf wijzigen naar een woonbuurt?

Uitgaan van de landschappelijke kwaliteiten van een gebied