Groen wonen in de Broekpolder – gemeente Beverwijk & Heemskerk

Al in 1999 schreef ik in opdracht van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk het Groenplan Broekpolder op basis van het masterplan van Koolhaas. Dit Groenplan is gedurende de hele ontwikkeling uitgangspunt geweest voor de inrichting, sferen en uitstraling van de verschillende woonbuurten. In opdrachten van de GEM Broekpolder en in overleg met de supervisor Freek Riem en beide gemeenten Beverwijk en Heemskerk heb ik alle groene openbare ruimtes ontworpen. Elke buurt is door een ander stedenbouwkundig vormgegeven. Ook komt in de gehele wijk kunst voor, bij verschillende kunstprojecten heb ik een actieve rol gespeeld. Het areaal m2 voldoet aan de groennorm die de Raad van het Landelijke Gebied indertijd stelde aan Vinexwijken. Nu is de Broekpolder een wijk waar de mensen fijn wonen! Uiteindelijk ben ik ongeveer 13 jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze wijk.

Een fijne groene woonwijk

Masterplan Broekpolder Koolhaas 1998

Groene gevarieerde Vinex wijk van 3500 woningen